ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2008

ಹೈ

ಹೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ

ಹೈ ನಾನು ಹೇಮ, ಈಗ ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಲಾಗಾಟ. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ .......

ಹಾ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಅದೆನೋ ಪೋಸ್ಟು ಮಾಡೋದಂತೆ ಮಾಡಿನೋಡ್ತೀಣಿ ಇರಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೆ ನಿಮಗೆ?